Kifisias Avenue 255, Kifisia, Athens-Greece
(+30) 210 8082490, (+30) 6944 22 60 62
Close
210 8082490, 6944 22 60 62 contact@psychotherapists.gr

Ελένη Καζάζη
Τηλ. 6938204644
Email: eleni.kazazi@gmail.com

Μαθησιακές Δυσκολίες

Κάποιοι μαθητές έχουν χαμηλή επίδοση στο σχολείο ενώ αφιερώνουν πολύ χρόνο για να ετοιμάσουν τα μαθήματά τους. Αποφεύγουν το γράψιμο και συχνά, τα τετράδια τους είναι ακατάστατα, γεμάτα λάθη και μουντζούρες. Οι δυσκολίες τους μοιάζουν αδικαιολόγητες. Είναι όμως;


Τί συμβαίνει;

Δυσλεξία είναι μια Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία που εκδηλώνεται ως αδυναμία στην

 • Ανάγνωση
 • Γραφή – Ορθογραφία

 

Η δυσλεξία δεν….

… είναι ασθένεια
… είναι ένδειξη χαμηλής νοημοσύνης
… είναι αποτέλεσμα αδιαφορίας ή τεμπελιάς
… παρουσιάζεται με τα ίδια συμπτώματα ούτε και στον ίδιο βαθμό

Ποιές είναι οι ενδείξεις;

Ανάγνωση

 • Διαβάζει αργά, συλλαβιστά, χωρίς ρυθμό
 • Χάνει τη σειρά του κειμένου
 • Συγχέει λέξεις με παρόμοια γράμματα π.χ., δέμα αντί θέμα
 • Αντιμεταθέτει γράμματα, συλλαβές, λέξεις π.χ., καρέλκα αντί καρέκλα
 • Δυσκολεύεται να διαβάσει πολυσύλλαβες ή ασυνήθιστες λέξεις
 • Προσθέτει ή παραλείπει ή γράμματα, συλλαβές, λέξεις π.χ., βούρτα αντί βούρτσα
 • Δεν δίνει προσοχή στον τονισμό, στα σημεία στίξης
 • Δεν έχει καταλάβει πλήρως αυτό που έχει διαβάσει

Γραφή

 • Ο γραφικός χαρακτήρας είναι δυσανάγνωστος
 • Κάνει αντιστροφές γραμμάτων π.χ., έρδα αντί έδρα
 • Κάνει παραλείψεις ή προσθήκες π.χ., πόλλεις αντί πόλεις
 • Γράφει καθρεπτικά π.χ., αμ αντί μα
 • Κάνει αντιμεταθέσεις ή αντικαταστάσεις π.χ., πότι αντί τόπι
 • Ενώνει ή διαχωρίζει τις λέξεις π.χ., ξανά πέρασε αντί ξαναπέρασε
 • Σχηματίζει σύντομες προτάσεις με φτωχό λεξιλόγιο & επαναλαμβανόμενα λάθη γραμματικής και σύνταξης
 • Δεν αντιγράφει σωστά
 • Δεν βάζει τόνους ή παρατονίζει π.χ., πόδια αντί ποδιά
 • Δεν χρησιμοποιεί σημεία στίξης

Επίσης

 • Κάνει λάθη στις αριθμητικές πράξεις
 • Συγχέει αριθμούς π.χ., 6 αντί 9 , 23 αντί 32
 • Αντικαθιστά αριθμούς με γράμματα π.χ., ε αντί 3 , P αντί 9 ή 6
 • Μπερδεύει αριθμητικά σύμβολα π.χ., + αντί x
 • Δυσκολεύεται να κατανοήσει έννοιες π.χ., ένα / πολλά, λιγότερα/περισσότερα
 • Δυσκολεύεται στον προσανατολισμό στον χώρο (π.χ., δεξιά/αριστερά) & χρόνο (π.χ., πριν/μετά)
 • Έχει αδύναμη μνήμη
 • Δυσκολεύεται να ακολουθήσει οδηγίες
 • Δυσκολεύεται να πει με τη σωστή σειρά λεκτικές ή αριθμητικές ακολουθίες π.χ., μήνες του χρόνου, γράμματα της αλφαβήτου

 

Ποιά είναι τα δυνατά σημεία;

Τα παιδιά με δυσλεξία διακρίνονται για την ανεπτυγμένη δημιουργικότητά τους και την φαντασία τους. Διαθέτουν κριτική σκέψη, ενώ αντιλαμβάνονται και επεξεργάζονται γρήγορα πληροφορίες καταλήγοντας σε συγκεκριμένα λογικά συμπεράσματα.

Ποιες είναι οι ενδεχόμενες ψυχολογικές επιπτώσεις;

Η δυσλεξία μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση καθώς το παιδί νοιώθει ότι μειονεκτεί έναντι των άλλων συμμαθητών του.  Απογοητεύεται και παραιτείται εύκολα καθώς πιστεύει ότι θα αποτυγχάνει με ο,τιδήποτε κι αν ασχοληθεί. Συχνά, οι απογοητεύσεις εντείνουν το άγχος του για την μετέπειτα σχολική του πορεία.

Πότε είναι καλό να διαγνωστεί;

Είναι καλό να διαγιγνώσκεται και να αντιμετωπίζονται όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Περίοδος έγκαιρης διάγνωσης θεωρούνται τα πρώτα χρόνια φοίτησης του παιδιού στο δημοτικό. Η άποψή μας είναι ότι η έγκαιρη διάγνωση καθιστά την γνωστική παρέμβαση πιο αποτελεσματική και ταυτόχρονα, εξομαλύνει πιθανά ψυχολογικά προβλήματα.

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Το γραφείο μας μπορεί να …

 • αναγνωρίσει την ύπαρξη μαθησιακής δυσκολίας
 • αξιολογήσει τις δυνατότητες και αδυναμίες του παιδιού
 • παράσχει εξειδικευμένο και δομημένο πρόγραμμα αποκατάστασης προσαρμοσμένο στις δυνατότητες, αδυναμίες αλλά και τα ενδιαφέροντα του κάθε παιδιού
 • επαναξιολογήσει ανά τακτά χρονικά διαστήματα το πρόγραμμα και να το τροποποιήσει με βάση την παρατηρούμενη πρόοδο του παιδιού
 • εκτιμήσει την συμπεριφορική & συναισθηματική κατάσταση του παιδιού
 • διερευνήσει & να αξιολογήσει νέους τρόπους μελέτης του παιδιού στις σχολικές απαιτήσεις σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς
 • καθοδηγήσει και να συμβουλεύσει τους γονείς για πιθανές δυσκολίες τους ή πιθανούς προβληματισμούς τους

Τέλος, μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο μας για να λύσετε οποιεσδήποτε απορίες σας σχετικά με δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί σας στο σχολείο.

Πρωτεύον στόχος του προγράμματος είναι η διαφύλαξη μιας ισορροπημένης ζωής για παιδί. Με την συνεργασία και την ενεργή εμπλοκή τόσο των γονέων όσο και των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών μπορούμε να δημιουργήσουμε μια θερμή ατμόσφαιρα αποδοχής των ικανοτήτων του παιδιού και κατ’ επέκταση, να ενδυναμώσουμε την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση του παιδιού που πολύ συχνά “πλήττονται”.