Ατομική Ψυχοθεραπεία

Λένα Καστρησίου, Μ.Εd, Psy.D
Τηλ. 6944 226 062
Email: [email protected]

Η ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία αναζήτησης κατά την οποία ένας άνθρωπος επεξεργάζεται τις συναισθηματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει στη ζωή του, σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Για να μειωθούν τα συμπτώματα που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος πρέπει να κατανοήσει τις επιρροές του και να κατορθώσει να νοιώσει επαφή με τα άτομα του περιβάλλοντος του.

Άτομα που επιθυμούν να κάνουν ψυχοθεραπεία συνήθως αισθάνονται δυσκολία στη εξισορρόπηση των συναισθημάτων τους, έχουν σωματικές ενοχλήσεις, μειωμένη ενέργεια, και δυσκολεύονται στη εκπλήρωση των καθημερινών υποχρεώσεων τους.

Προβλήματα που αντιμετωπίζονται ψυχοθεραπευτικά είναι τα εξής :

– Συμβουλευτική σχέσεων, γάμου, οικογένειας – επικοινωνία, αυτονομία/εξάρτηση, σεξουαλικά προβλήματα, απιστία, συναισθηματική έκφραση, εγκλωβισμός, μελαγχολία.
– Συμβουλευτική γονέων – θέματα συμπεριφοράς, διάγνωση προβλημάτων/διαταραχών.
– Θέματα στη εργασία – δυσκολία στις αποφάσεις και στον προγραμματισμό, εργασιακό άγχος, έλλειψη ενδιαφέροντος, αδυναμία επίλυσης προβλημάτων
– Δυσκολία στην προσαρμογή και αντιμετώπιση αλλαγών στη σωματική υγεία
– Προβλήματα διάθεσης (Μελαγχολία, κατάθλιψη)
– Άγχος, πανικός, χαμηλή αυτοεκτίμηση
– Πένθος ή θέματα απώλειας
– Εάν εσείς ή ένας κοντινός σας άνθρωπος έχει εθιστεί σε αλκοόλναρκωτικάηλεκτρονικά παιχνίδια
– Διαταραχές διατροφής – παχυσαρκία, βουλιμία, νευρική ανορεξία
– Θέματα με το σεξουαλικό ρόλο
– Διαταραχές ύπνου
– Δυσκολία στη κοινωνικοποίηση και στη συναισθηματική έκφραση

Βασικά κριτήρια της ψυχικής υγείας είναι:
-να αισθανθεί κάποιος ότι επικοινωνεί και έχει ψυχική επαφή με τον κόσμο γύρο του/της,
-να έχει θέληση να καλλιεργήσει τον εαυτό του/της και
-να μπορέσει να αισθανθεί ότι συνεισφέρει στο περιβάλλον του/της.

Η ατομική ψυχοθεραπεία διαρκεί από λίγες συνεδρίες έως και ένα χρόνο περίπου και πάντα εξαρτάται από το βασικό αίτημα της. Συνήθως οι συνεδρίες είναι εβδομαδιαίες και διαρκούν 50 λεπτά.

Υπάρχει απόλυτη εχεμύθεια και σεβασμός στο θεραπευτικό απόρρητο εκτός περιπτώσεων κακοποίησης ή απειλής της ζωής του ανθρώπου.

Παρακαλείστε να είστε συνεπείς στο ραντεβού της συνεδρίας σας. Οι συνεδρίες που δεν ακυρώνονται τουλάχιστον πριν από 24 ώρες χρεώνονται στην επόμενη συνεδρία.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email