Λία Γιαννέ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, BSc., MA ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • 2006 Πτυχίο Ψυχολογίας με έπαινο (BSc in Psychology with Honours, Division 1) από το Πανεπιστήμιο του Wales, UK σε συνεργασία με το British Hellenic College
 • UK NARIC
 • 2009 Μεταπτυχιακό στη Συνθετική Συμβουλευτική από το πανεπιστήμιο του Middlesex, UK (Integrative Counselling) σε συνεργασία με το Athens Synthesis Centre
 • Φοιτήτρια διδακτορικού στο California Southern University
 • Πρακτική στο Δρομοκαΐτειο και 18ανω
 • Άδεια ασκήσεως Ψυχολόγου
 • Από το 2010 εργάζομαι ως σύμβουλος ψυχικής υγείας
 • Συνεργάζομαι με το γραφείο από το 2017
 • Εθελοντική ψυχολογική υποστήριξη και συνεργασία στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
 • Εθελοντική ψυχολογική υποστήριξη στον δήμο Παλλήνης 
 • Είμαι μητέρα 2 παιδιών

Η ψυχοθεραπεία έχει ως στόχο κυρίως την αυτογνωσία του ατόμου ώστε να γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό του, να μπορεί να ερμηνεύσει την συμπεριφορά του, να είναι σε επαφή με τα συναισθήματα του, τις αδυναμίες του, τις δυνατότητες του, και να μπορεί να επεξεργαστεί και να διαχειριστεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.
Με την βοήθεια ενός εκπαιδευμένου επαγγελματία το άτομο καταλήγει σε συνειδητοποιήσεις για τον εαυτό του και το περιβάλλον του και μπορεί να δοκιμάσει νέες συμπεριφορές και έκφραση συναισθημάτων μέσα στην ασφαλή σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου.

Προσωπικά με ενδιαφέρουν ενήλικες που αντιμετωπίζουν θέματα υγείας, συγγενείς ατόμων με θέματα υγείας και ενήλικες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και να αντιμετωπίζουν πιο αποδοτικά καθημερινά προβλήματα.