Συμβουλευτική για αντιμετώπιση θεμάτων υγείας

Λία Γιαννέ
Τηλ. 697 0128 540
Τηλ. 210 8082490
liagianne@hotmail.com

Τα θέματα υγείας στη σύγχρονη εποχή ποικίλλουν και ο κάθε άνθρωπος τα αντιμετωπίζει με διαφορετικό τρόπο, όπως και τους επηρεάζει διαφορετικά.

Κάποιοι τα αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερο σθένος και θάρρος και κάποιοι τους καταβάλουν οι αρνητικές σκέψεις και οι φόβοι για το μέλλον. Η θετική προσέγγιση και αντιμετώπιση, όπως και η υποστήριξη συγγενών και φίλων, συμβάλλουν στη καλύτερη δυνατή θεραπεία, αποκατάσταση και επανένταξη του ατόμου που πάσχει. Η ψυχολογική υποστήριξη παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο για την καλύτερη αντιμετώπιση και υποστήριξη των ατόμων που πάσχουν όπως και των κοντινών ανθρώπων που συμπάσχουν. Η επιτυχής μετατροπή αρνητικών συναισθημάτων σε δύσκολες καταστάσεις και δοκιμασίες ή ακόμα και απώλειας ενός προσώπου σε δύναμη αντιμετώπισης και υποστήριξης είναι ένας από τους στόχους μας.

Σε ποιους απευθυνόμαστε:
· Σε άτομα που αντιμετωπίζουν θέματα υγείας ή είχαν αντιμετωπίσει στο παρελθόν
· Σε συγγενείς (γονείς, αδέλφια, κτλ.) ατόμων που αντιμετωπίζουν θέματα υγείας
· Σε φίλους (σύντροφοι, εθελοντές, βοηθοί, κτλ.) ατόμων που αντιμετωπίζουν θέματα υγείας

Τα βασικά θέματα που θα απασχολήσουν σε προσωπικό επίπεδο ή σε ομάδες είναι:
· Ενημέρωση περί των θεμάτων υγείας
· Πως και πόσο επηρεάζει η ψυχολογική κατάσταση του ατόμου που πάσχει και των κοντινών προσώπων
· Επικοινωνία
· Κοινωνική περιθωριοποίηση
· Άγχος για το μέλλον
· Μοναχικότητα
· Φόβος ή αντιμετώπιση θανάτου
· Συναισθηματική υποστήριξη
· Τρόποι καλύτερης προσέγγισης και αντιμετώπισης

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email