Επαγγελματικός προσανατολισμός

Ήδη από την εφηβεία, ο επαγγελματικός προσανατολισμός του παιδιού μας αποτελεί θέμα συζήτησης. Συχνά, προκύπτουν αδιέξοδες συζητήσεις, καθώς οι σπουδές και το εργασιακό μέλλον του παιδιού μας δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Ερωτήματα τριβελίζουν στο μυαλό του έφηβου, όπως “μου αρέσουν τα μαθηματικά, αλλά αυτό τι μπορεί να σημαίνει στην επιλογή του επαγγέλματος που μου ταιριάζει περισσότερο; Φαντάζομαι να συνεργάζομαι με άλλους. Είναι όμως, κάτι στο οποίο μπορώ να ανταποκριθώ;”.

Στο γραφείο μας μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις αξιοποιώντας εξειδικευμένη συστοιχία επαγγελματικού προσανατολισμού. Βάσει αυτής, προσδιορίζονται οι Σχολές που ταιριάζουν καλύτερα στο παιδί σας συνυπολογίζοντας τις ικανότητες, τις κλίσεις & τον τύπο προσωπικότητάς του.

Ο έφηβος όμως, έχει ανάγκη να απαντήσει σε πιο καίρια, προσωπικά του ζητήματα, τα οποία η ψυχοθεραπεία έρχεται να καλύψει. Έτσι συχνά, απευθύνονται στο γραφείο μας, γονείς που δεν γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν τα παιδιά τους που βαριούνται στο σχολείο, που αμφιβάλλουν για το τί μπορούν να πετύχουν, που δεν έχουν ενδιαφέροντα.

Η ψυχοθεραπεία στους εφήβους λοιπόν, μπορεί να είναι μια γενναιόδωρη κίνηση από πλευράς των γονέων, ώστε ο έφηβος να καταλάβει τις ικανότητες του, να πιστέψει στον εαυτό του ότι μπορεί να τα καταφέρει, να αξιολογήσει τους στόχους του & στο κατά πόσο είναι ρεαλιστικοί, να αναλογιστεί τους φόβους του και την πηγή των θεμάτων που αντιμετωπίζει. Η ασφάλεια & η εμπιστοσύνη της ψυχοθεραπευτικής σχέσης διευκολύνει τον έφηβο να εκφραστεί και να ωφεληθεί ουσιαστικά στην προσωπική του εξέλιξη. Και αυτό το όφελος είναι και το πιο σημαντικό!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Λένα Καστρησίου & Συνεργάτες - Γραφείο Ψυχολόγων