Συμβουλευτική Γονέων

Λένα Καστρησίου, Μ.Εd, Psy.D
Τηλ. 6944 226 062
Email: [email protected]

Το να γίνει κάποιος γονιός είναι σχετικά εύκολο. Το να απολαύσει όμως κάποιος το ρόλο του σαν γονιός είναι δύσκολο. Η αγάπη και τα γονικά ένστικτα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα για το μεγάλωμα των παιδιών, αλλά δεν επαρκούν πια. Η πολυπλοκότητα της ζωής σήμερα μας επιβάλλει να μάθουμε τρόπους αντιμετώπισης και επίλυσης των προβλημάτων που δημιουργούνται καθημερινά στη σύγχρονη οικογένεια.

Τα βασικά θέματα της συμβουλευτικής γονέων σε προσωπικό επίπεδο ή σε ομάδες είναι:

 • η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης στα παιδιά και τους γονείς
 • η επικοινωνία στη οικογένεια
 • η διαχείριση του άγχους στη οικογένεια
 • αντιμετώπιση θεμάτων σχετικά με το σχολείο (αποχωρισμός, διάβασμα, άγχος)
 • η διαχείριση του χρόνου στη οικογένεια
 • οι σχέσεις γονέων
 • τι σημαίνει να είναι κάποιος «καλός» γονιός
 • η επίλυση συγκρούσεων στη οικογένεια, διαζύγιο
 • εξαρτήσεις και πρόληψη χρήσης ουσιών
 • πρόληψη νευρώσεων
 • επαγγελματικός προσανατολισμός
 • η κατανόηση συμπεριφορών των παιδιών και των γονιών
 • το «φορτίο» που κουβαλάει ο κάθε γονιός από τη οικογένεια του
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Λένα Καστρησίου & Συνεργάτες - Γραφείο Ψυχολόγων